اطلاعیه برگزاری وبینار زنان و صلح اجتماعی در مدیریت شهری

وبینار «زنان و صلح اجتماعی در مدیریت شهری» با همکاری کارگروه حقوق زنان در کرسی حقوق بشر

وبینار «زنان و صلح اجتماعی در مدیریت شهری» با همکاری کارگروه حقوق زنان در کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، کمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران و خوشه تحقیقاتی (۳) «مسائل حقوقی»، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، با سخنرانی دکتر زهرا نژادبهرام، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران و دکتر الهام فخاری، رئیس شورای اسلامی استان تهران، شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷ الی ۱۸ در سامانه وبینارهای دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود. دبیر این نشست، دکتر ندا حاجی وثوق خواهند بود.

لینک ورود مستقیم به وبینار: http://sbu.ac.ir/webinar

وبینار «زنان و صلح اجتماعی در مدیریت شهری» با همکاری کارگروه حقوق زنان در کرسی حقوق بشرمنبع خبر مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.