اطلاعیه در خصوص پذیرفته شدگان

پذیرفته شدگان گرامی

اعلام رتبه در حوزه های قضایی مورد انتخاب شما، صرفاً جهت اطلاع از میزان تمایل سایرین به انتخاب این حوزه ها بوده است و استنباط از این رتبه برای قبولی یا عدم قبولی صحیح نیست.

بدیهی است در اعلام نتایج نهایی،
هر فرد با توجه به نمره ی کسب شده در بالاترین انتخابش پذیرفته می شود و سایر انتخاب های وی مورد بررسی قرار نمی گیرد و این ظرفیت برای سایر
داوطلبان آزاد و در دسترس می باشد.

لذا با انتخاب صحیح و متناسب با رتبه کسب شده، احتمال مردودی شما بسیار ضعیف خواهد بود.

منبع

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.