اطلاعیه فوری مرکز وکلا در خصوص ویرایش حوزه های قضایی

داوطلبان ارجمند

با توجه به حجم بالای مراجعات به سامانه لطفا:
تا اطلاع ثانوی و تا اعلام جدول زمان بندی ، از مراجعه به سامانه خودداری فرمایید

مهلت ویرایش حوزه های قضایی به نحوی که این امکان برای همه ی داوطلبان فراهم شود تمدیدخواهدشد.

از همکاری شما با مرکز صمیمانه سپاسگزاریم.اطلاعیه فوری مرکز وکلا منبع

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.