اولین گزارش عملکرد کمیته های صلح و سازش اتاق داوری مرکز مستقر در تمام استانها

اولين گزارش عملكرد كميته هاي صلح و سازش اتاق داوري مركز مستقر در تمام استانها:

اولین گزارش عملکرد کمیته های صلح و سازش اتاق داوری مرکز مستقر در تمام استانها:

با همت اعضای هیات مدیره وکلا و کارشناسان رسمی استان ها و کمیته های صلح و سازش و تشکیل مستمر این کمیته ها در همه استانها (دفاتر هیات مدیره وکلا و کارشناسان رسمی )
حدود ٩٠درصد پرونده های شکایت ،در کمیته ها بررسی و منجر به صلح و سازش گردیده است.
اتاق داوری مرکز مراتب سپاس خود را بدینوسیله از همه اعضا محترم کمیته های صلح و سازش و نمایندگان استانی و همه اعضا هیات مدیره وکلا و کارشناسان رسمی اعلام میدارد.
به امید موفقیت های روز افزون

منبع

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.