اولین واکنش قوه قضاییه به مرگ قاضی منصوری در رومانی

قاضی منصوری احتمالاً خودکشی کرده است.
🔹پلیس رومانی می بایست به گونه ای از منصوری محافظت می کرد که صدمه ای به او نرسد.
🔸مرگ منصوری خللی در روند رسیدگی به پرونده (موسوم به طبری) ایجاد نمی کند و بازگشت او صرفاً می توانست بازگشت وجوه و اموالی که اختلاس کرده بود، تسریع کند.

منبع

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.