با تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی، مجلس از پیشرفت سریع امور باز می ماند

سیدمحمد صادق آل محمد در گفت وگو با ایسنا، در خصوص تاثیرات تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بر امر قانونگذاری، اظهار کرد: مطابق اصل ۶۵ قانون اساسی تصویب طرح ها و لوایح طبق آیین نامه مصوب داخلی مجلس انجام می گیرد و برابر اصل ۶۶ قانون اساسی، تعداد کمیسیون ها و دوره تصدی آنها نیز به وسیله آیین نامه داخلی مجلس معین می گردد.

وی با بیان اینکه “آیین نامه داخلی مجلس با در نظر گرفتن وظایف کلی مجلس، کمیسیون های گوناگونی را پیش بینی نموده است”، خاطرنشان کرد: کمیسیون های خاص، کمیسیون های تخصصی و کمیسیون های موقت یا مشترک و ویژه و کمیسیون تحقیق، کمیسیون هایی هستند که در آیین نامه داخلی مجلس به طور کلی از آنها نام برده شده است، اما کمیسیون های تخصصی در امور مستمر مجلس وظایف بررسی، اصلاح و تکمیل طرح ها و لوایح قانونی و موارد دیگری را بر عهده دارند که این کمیسیون های تخصصی عبارت از کمیسیون آموزش و پرورش، امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه، بهداشت و درمان، صنایع و معادن، عمران، فرهنگی، حقوقی و قضایی و کشاورزی هستند که شرح و محدوده وظایف هر کمیسیون به شرح مواد آیین نامه داخلی مجلس می باشد.

این حقوقدان افزود: البته کمیسیون های تخصصی مجلس می توانند به تعداد کافی مشاور ذی صلاح و صاحب تخصص و تجربه را از خارج از مجلس به خدمت گیرند که از جمله کمیسیون های تخصصی بسیار مهم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می باشد که در محدوده قضایی و حقوقی مطابق ضوابط آیین نامه داخلی مجلس تشکیل و انجام وظیفه می نماید.

آل محمد با بیان اینکه “کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی دارای اهمیت بسیاری است”، تصریح کرد: این کمیسیون در زمینه قانونگذاری نقش ارزنده ای دارد، زیرا تاثیر این کمیسیون در عملکرد سایر کمیسیون ها فوق العاده بوده و می باشد و عدم تشکیل این کمیسیون نقش بسیار چشمگیری در سازمان، تشکیلات و ساختار مجلس ایجاد می کند؛ یعنی با تشکیل نشدن این کمیسیون مجلس واقعا با نقص عمده قانونگذاری مواجه خواهد بود.

وی افزود: به موجب ماده ۳۳ آیین نامه داخلی مجلس، کمیسیون های تخصصی مجلس که مطابق این آیین نامه تشکیل می گردد، در محدوده تخصصی خود دارای وظایف و اختیاراتی هستند که از جمله بررسی طرح ها و لوایح و همچنین ارجاع و گزارش آن به مجلس شورای اسلامی از جمله آنهاست.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه “قانونگذاری امری کاملا پیچیده و فنی است”، گفت: نمایندگان علاوه بر اینکه باید معلومات و سواد عادی داشته و به مسائل مملکت اشراف داشته باشند، به آگاهی های عام دیگری در زمینه علوم دیگر هم نیازمند هستند. نماینده باید با درک و شناخت خصوصیات و احتیاجات خاص جامعه خود، قوانین را وضع کند و کمیسیون های تخصصی قادر خواهند بود که در زمینه های مختلف و با کمک متخصصین، صاحب نظران و کارشناسان اقدام به وضع قوانین لازم نمایند و این کمیسیون ها مجلس را یاری کنند.

آل محمد در ادامه اضافه کرد: کمیسیون ها حق دارند که در مواقع ضروری از افراد متخصص و اهل فن در خصوص وضع قوانین لازم کمک بگیرند و این افراد متخصص نیز درباره تاثیرات اجتماعی قوانین پیشنهادی مطالعه و نتیجه را به کمیسیون ها گزارش نمایند. به این ترتیب دانش تخصصی افراد متخصص و اهل فن سبب می شود که قوانین موضوعه با احتیاجات روز جامعه و حیات کلی آن سازگاری بیشتر داشته باشد، در حالی که وقتی قانونگذاری توسط اشخاص ناآگاه و غیر وارد صورت گیرد، منافع جامعه را تامین نمی کند. ضمن اینکه امر قانونگذاری بدون توجه به فن وضع و نگارش قوانین صورت خواهد گرفت.

وی افزود: به همین خاطر است که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس واجد اهمیت بسیاری است و در صورتی که این کمیسیون تشکیل نشود و یا از افرادی تشکیل شود که در امور حقوقی و قضایی تبحر و آشنایی کامل نداشته باشند، مجلس با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد بود که نتیجه آن وضع قوانینی است که با اصول و قواعد عام حقوقی انطباقی نخواهد داشت.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: از آنجا که ظاهرا بیش از ۴۰ درصد کارهای مجلس از حیث قانونگذاری به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مرتبط می شود، تعلل و قصور در تشکیل این کمیسیون کار مجلس را دشوار می نماید و مجلس را از پیشرفت سریع امور باز می دارد.

انتهای پیام

منبع خبر

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.