بیانیه مرکز وکلا کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه در خصوص تعرض جنگنده های امریکایی به هواپیمای مسافربری ماهان ( پرواز شماره ۱۱۵۲)

بسمه تعالی
بیانیه مرکز وکلا کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه در خصوص تعرض جنگنده های امریکایی به هواپیمای مسافربری ماهان ( پرواز شماره ۱۱۵۲)

 

امنیت پرواز و هوانوردی ایمن از جمله مهمترین اصول پذیرفته شده در حقوق بین الملل می باشد که در کنوانسیون های متعددی نظیر کنوانسیون شیکاگو ( ماده ۳ مکرر اصلاحی ۱۹۸۴) و کنوانسیون مونترال ۱۹۷۱ نیز به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. از سوی دیگر تامین صلح و امنیت بین المللی و پرهیز از اقداماتی که صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره بیاندازد در منشور ملل متحد بویژه ماده ۳ ان منعکس گردید و برای تمامی دولت های متعاهد الزامی گردیده است. در نتیجه عدم هر گونه اقدام عامدانه در جهت به خطر انداختن امنیت هواپیماهای مسافربری که در اسناد بین المللی و رویه بین المللی به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. با وجود موارد فوق ، هواپیماهای جنگنده امریکایی در فضای کشور ثالث و بدون اخذ مجوز قانونی از کشور ثالث اقدام به ایجاد مزاحمت برای هواپیمای مسافربری ایرانی که با رعایت تمامی قوانین و استانداردهای پروازی در مسیر بین المللی در حال حرکت به مقصد بوده است نموده اند و امنیت هواپیما و مسافران ان را در یک اقدام خصمانه به خطر انداخته اند. این اقدام جنگنده های امریکایی بدون هر گونه توجیه حقوقی و سیاسی و صرفا در راستای اعمال فشار همه جانبه به مردم ایران تلقی می گردد و اقدام جنگنده های مذکور در خصوص هواپیمای شرکت ماهان به شماره پرواز ۱۱۵۲ نقض آشکار امنیت هوانوردی، تخلف از اصل آزادی پرواز هواپیماهای غیر نظامی و در نتیجه نقض تعهدات بین المللی دولت امریکا به شمار می اید. اقدام مذکور با توجه به خسارات مادی و معنوی که ایجاد نموده است به موجب طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها موجب مسئولیت بین المللی دولت امریکا می باشد و در صورتی که دولت امریکا اقدام به جبران خسارت، عذرخواهی و تعهد عدم تکرار ندهد، به موجب ماده ۴۹ پیش نویس مذکور که در حال حاضر به منزله قواعد عرفی حقوق بین الملل نیز شناسایی شده است برای دولت ایران حق اقدام متقابل در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر با توجه به مواد ۸۴ و ۸۵ کنوانسیون شیکاگو حق توسل به شورای ایکائو و دیوان بین المللی دادگستری برای طرح دعوی و مطالبه خسارات و محکومیت دولت امریکا نیز برای دولت جمهوری اسلامی ایران محفوظ می باشد. جالب ان است که اقدام غیر قانونی مذکور که مسبوق به سابقه نیز می باشد( حمله به هواپیمای مسافربری ایران ایر بر فراز خلیج فارس و شهادت مسافران ان ۱۳۶۷) صرفا جان مردم عادی را به خطر انداخته و توسط دولتی انجام می پذیرد که داعیه دفاع از مردم ایران را دارد. این مرکز ضمن محکومیت اقدام مذکور امادگی لازم برای ارائه خدمات حقوقی برای طرح دعوی بین المللی علیه مسببان این حادثه را اعلام می نماید.

منبع

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.