تفاهم نامه معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری با کانون وکلای استان البرز امضا شد

تفاهم نامه همکاری معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری با کانون وکلای دادگستری استان البرز به امضا رسید.

به گزارش ایلنا،تفاهم نامه ی معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری با کانون وکلای دادگستری استان البرز به منظور استفاده این معاونت از توانمندی های وکلا در ارتقاء سطح حقوق مالکیت فکری و استفاده متقابل کانون وکلای دادگستری استان البرز از ظرفیت های موجود در وزارت دادگستری جهت افزایش سطح دانش وکلا نسبت به مسائل حقوق مالکیت فکری و همچنین ارائه کمک های تخصصی وکلا، به امضای معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری و رئیس کانون وکلای دادگستری استان البرز رسید.

همکاری در برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در زمینه حقوق مالکیت فکری برای ارتقاء سطح دانش وکلا با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری، استفاده از نظرات مشورتی وکلا در سیاست گذاری و تدوین لوایح به ویژه در زمینه حقوق مالکیت فکری، برگزاری همایش ها و دوره های آموزشی تخصصی در زمینه حقوق مالکیت فکری به صورت مشترک با همکاری وزارت دادگستری و کانون وکلا و انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک در زمینه حقوق مالکیت فکری از جمله مفاد این تفاهم نامه است که در پنج ماده و ۸ بند و ۲ تبصره، میان طرفین امضاء و مبادله شد.

منبع

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.