توضیحات نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص نامه هاى واصله از اسکودا و معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه

جناب زاهدپاشا نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد نامه هاى واصله از اسکودا و معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه مبنی بر اعلام نظر راجع به اصلاح آیین نامه اظهار داشتند:
قبل از وصول نامه معاون محترم حقوقى قوه قضاییه، نامه ای از اسکودا به کانون مرکز واصل و درخواست شد تا نظر کانون مرکز اعلام گردد که در تاریخ ١٣٩٩/۴/١٨ این کانون به نامه اسکودا پاسخ داد. در این نامه تاکید گردید که موضع کانون مرکز در مورد آیین نامه به شرح مصوبه فروردین ماه هیات مدیره بوده که قبلا به اسکودا اعلام شد و طرح و‌ بررسی مجدد موضوع در هیات مدیره مستلزم آن است که اولا هیات رییسه اتحادیه دیدگاه و‌ موضع خود را صراحتا و با توجه به اجلاس اخیر اصفهان اعلام نماید. با توجه به اراده کانونها جهت محوریت اسکودا در این موضوع، ارائه دیدگاه صریح هیات رییسه اسکودا ضروری است. ثانیا با توجه به وجود مصوبه روسای کانونهای وکلا و بقای آن مصوبه مبنی بر انتخاب اعضاى کارگروه ( جنابان جندقی، دکترکوشا، دکتر مالکی، ثابت قدم و کیانی) و ضرورت اخذ نظر آنان، مى بایست نظر اعضاى کارگروه نیز اخذ و به کانونها منعکس شود.
قابل ذکر است که اعضای کارگروه از عدم دعوت در اجلاس اخیر اصفهان و بی اطلاعی از مسایل مربوط به آیین نامه گلایه دارند.
لذا این کانون همچون گذشته فعالانه در کنار سایر کانون ها و اسکودا، پیگیر امور است و منتظر پاسخ اسکودا به نامه اخیر ارسالی می باشد.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

منبع

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.