رؤساى شوراهای عالی وکلا و کارشناسان رسمی کشور انتخاب شدند

پس از برگزاری انتخابات با مشارکت ۹۰ درصدی، روز گذشته اولین جلسه شوراهاى عالى وکلا و کارشناسان برگزار و رؤساى شوراى عالى انتخاب شدند. میانگین سنی اعضای منتخب ۴۷ سال است.

به گزارش روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، روز گذشته ۱۵مرداد ماه پس از اتمام دومین دوره انتخابات شوراهای عالی وکلا و کارشناسان رسمی مرکز ، اولین جلسه با حضور رئیس، مدیران مرکز و اعضای منتخب شوراهای عالی وکلا و کارشناسان رسمی برگزار شد.

در ابتدای جلسه سید سجاد میرشجاعی رئیس ستاد انتخابات مرکز با ارائه‌ گزارشی از مشارکت حدود ۹۰ درصدی اعضای هیئت مدیره و بازرسین مراکز وکلا و کارشناسان رسمی استانها خبر داد و افزود: میانگین سنی منتخبین شوراهای عالی ‌وکلا و کارشناسان رسمی مرکز حدود۴۷ سال است.

در ادامه این جلسه دکتر على بهادری جهرمی، رئیس مرکز ضمن تبریک به منتخبین شوراهای عالی وکلا و کارشناسان رسمی به تبیین اهداف و چشم انداز آتی نهاد وکالت و کارشناسی رسمی در کشور پرداخت.

در پایان این جلسه اعضای منتخب شوراهای عالی وکلا و کارشناسان رسمی کشور و روسای آنها احکام خود را دریافت کردند.

گفتنی است در شورای عالی وکلا جناب آقای وکیل دکتر روشن بعنوان رئیس شورای عالی وکلا، آقای وکیل ادیب زاده بعنوان نائب رئیس، آقای وکیل قانع دبیر شورا، آقای وکیل سلیمانی و سرکار خانم وکیل چینی ساز بعنوان بازرسین شورای عالی وکلای کشور احکام خود را از رئیس مرکز دریافت کردند.

در شورای عالی کارشناسان رسمی کشور هم جناب آقای دکتر سلیمانی امیری بعنوان رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی، جناب آقای پالیزگیر بعنوان نائب رئیس، جناب آقای پورزرندی بعنوان نائب رئیس، جناب آقای دکتر عسکرزاده بعنوان دبیر شورا و آقایان حسن زاده و واعظی بعنوان بازرسین شورای عالی کارشناسان رسمی کشور احکام خود را از رئیس مرکز دریافت کردند.

منبع

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.