شماره بهار ٩٩، مجله کانون وکلا منتشر شد

*سخن آخر
مشعل دیروز، روشنی فردا | عیسی امینی

*تاریخ شفاهی وکالت
مایه آدم در نوشتن است | گفت و گو با جهانگیر مستوفی

*مقالات
مهرگان نیایش دادگری | محمدعلی دادخواه
نقد قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ١٣٩٩ | مونیکا نادی
نقد قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ١٣٩٩ | منصور ضیائیان
ناکامی انسان متعارف معقول در تامین عدالت مطلق / مرتضی قیصری،آرزو سلیمانی
مطالعه تطبیقی عنصر توان اجرای وکیل دادگستری در حقوق ایران و مصر | منصور ذاکر
مسئولیت مدنی ناشی از خطا در مشاوره | مهدی رحمانی منشادی – احسان کارگران بافقی
ایجاب عام در حقوق ایران و کنوانسیون بیع وین ١٩٨٠ | سعید اراوند
صدور قرار تامین خواسته؛ بعد از رای بدوی و قبل از تعیین شعبه تجدید نظر | روژان رودسرابی
طرق مطالبه مهریه؛ با نگاهی به آخرین رویه های عملی | امیر حسین نورایی

*داستان یک پرونده
مرگ با کدام بیماری! مگر فرقی هم می کند؟ | علی صابری – مهناز کاظمی

*حقوق و ادبیات
حقوق مردم در ادبیات ایرانِ باستان | عباس ایمانی

*پرونده
واکاوی پرونده قتل های خانوادگی | مرتضی شیخ الاسلامی

*نقد و توجیه رویه قضایی
اعتبار امر قضاوت شده؛ رای درباره حجر | حسن محسنی
معامله صوری در رویه قضایی | عباس میرشکاری
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها | محمد موسوی مقدم
بررسی و نقد دادرسی در حوزه بزهکاری نوجوانان | علی ملکی

*آویزه
به گفته های موکل؛ اعتمادآری، اکتفا هرگز | علی صابری

*ترجمه
معرفی و بررسی کتاب حقوق جزایی انگلستان | علی تحصیلی

*نقد حقوقی فیلم
رستگاری در وکالت؛ در نگاهی به فیلم «قدیس جودی» | عباس ایمانی

*یادی از گذشته
نقش قوه قضاییه در دموکراسی ها | نورعلی تابنده

*اسامی محکومان انتظامی

منبع

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.