صدور حکم موت فرضی چیست؟

در شرایطی که از زنده بودن یا فوت کردن شخصی هیچگونه اطلاعاتی وجود نداشته باشد ،عنوان غایب مفقوالاثر به این شخص داده می شود و قانون مدنی برای این وضعیت مقرراتی را پیش بینی کرده است . یکی از این مقررات در خصوص غایب مفقودالاثر این است که در قانون مدنی شرایطی پیش بینی شده است که به موجب آنها ورثه شخص غایب مفقوالاثر بتوانند پس از گذشت مدتی به دادگاه مراجعه کنند و حکم موت فرضی او را از دادگاه بگیرند.
صدور حکم موت فرضی آثاری خواهد داشت ؛ از جمله آثار صدور حکم موت فرضی این است که تصرف در مال و اموال شخص متوفی به موت فرضی را امکانپذیر می کند . به همین مناسبت در این مقاله به بررسی حکم موت فرضی و تشریفات صدور حکم موت فرضی می پردازیم .

 

حکم موت فرضی چیست

به موجب ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی ” حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند ” . در مواد۱۰۲۰ لغایت ۱۰۲۲ قانون مدنی مواردی که شخص غایب مفقودالاثر زنده فرض نمی شود بیان شده است . با توجه به این مواد در می یابیم که مدتی که شخص پس از گذشت آن عادتا زنده فرض نمی شود ، حداقل سه سال و حداکثر ده سال است . برای مطالعه مواردی که شخص غایب زنده فرض نمی شود ، کلیک کنید . بر اساس ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی و ماده ۱۵۵ قانون امور حسبی پس از گذشت این مدت ، در صورتی که ورثه تقاضای صدور حکم موت فرضی کرده باشند ، دادگاه اقدام به انتشار آگهی برای صدور حکم موت فرضی می کند و به این طریق اشخاصی که ممکن است از غایب خبری داشته باشند را دعوت می کند تا اطلاعات خود را بیان کنند .

جستجوی وکیل و موسسه حقوقی خوب و معتبر در این زمینه موضوعی در بانک هوشمند اطلاعات وکلای متخصص امکان پذیر است.

بهترین وکیل، وکیلی است که شیرین ترین پاداش او احقاق حق موکلش باشد.

بهتر است قبل از اخذ هر تصمیمی با یک وکیل متخصص مشورت کنید.

تشریفات صدور حکم موت فرضی

صدور حکم موت فرضی نیازمند رعایت مقدمات و شرایطی است . تشریفات صدور حکم موت فرضی را می توان اینگونه بیان کرد :
تقدیم دادخواست صدور حکم موت فرضی به دادگاه
بر اساس مواد ۱۵۳ و ۱۵۴ قانون امور حِسبی این دادخواست باید بصورت کتبی و متضمن مشخصات غایب ، تاریخ غیبت و دلایلی که به موجب آن درخواست کننده حق درخواست صدور حکم موت فرضی را دارد و ادله و اسنادی که به موجب آن ، بر طبق قانون مدنی می توان درخواست حکم موت فرضی نمود .

وضعیت زوجه پس از صدور حکم موت فرضی

به موجب قانون مدنی هر گاه ۴ سال  از زوج خبری نباشد زوجه می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید. حال باید دو فرض را از یکدیگر تفکیک نمود:

حالت اول: ۴ سال می گذرد و از زوج خبری نیست که در این حالت زوجه به حکم حاکم طلاق داده می شود و باید عده طلاق نگه دارد.

حالت دوم: حکم موت فرضی غایب صادر می شود. در اینجا نکاح به خودی خود منحل می شود و زوجه باید عده وفات نگه دارد.

صدور حکم فوت فرضی

مرجع صالح برای درخواست حکم موت فرضی

امروزه مرجع صالح برای صدور حکم موت فرضی «اداره سرپرستی» می باشد. هر چند که در قانون مدنی  از دادگاه سخن به میان آمده است؛ اما چنین امری امروزه منسوخ شده است.

نمونه دادخواست صدور حکم موت فرضی

با سلام

احتراما به استحضار می رساند:

با توجه به اینکه مدت ……… از غیبت آقا / خانم …………….. گذشته است و تاکنون هیچ گونه خبری در خصوص حیات یا ممات ایشان به دست نیامده و سن غایب در حال حاضر ……… سال می باشد، لذا درخواست صدور حکم موت فرضی با رعایت مواد قانون مدنی مورد استدعا است.

انتشار آگهی
این آگهی باید سه دفعه متوالی و هرکدام به فاصله یک ماه در یکی از روزنامه های محلی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار تهران منتشر شود . در نهایت ، دادگاه زمانی می تواند حکم موت فرضی شخص غایب مفقودالاثر را صادر کند که یک سال از تاریخ انتشار آخرین آگهی گذشته و  حیات غایب معلوم نشده باشد .
بررسی و تحقیقات لازم از سوی دادگاه
در این مرحله دادگاه شرایط لازم برای صدور حکم موت فرضی از جمله انقضای مدت های مقرر شده در مواد ۱۰۲۰ و ۱۰۲۲ را مورد رسیدگی قرار داده و با توجه به تحقق این شرایط ، اقدام به صدور حکم موت فرضی می کند.

 

جستجویوکیل و موسسهحقوقی خوب و معتبر در این زمینه موضوعی دربانکهوشمنداطلاعاتوکلایمتخصص امکان پذیر است.

بهترینوکیل، وکیلی است که شیرین ترین پاداش او احقاق حق موکلش باشد.

بهتر است قبل از اخذ هر تصمیمی با یک وکیلمتخصص مشورت کنید.


دفتر خدمات حقوقی راستین

(شماره ثبت: ۲۷۶۹۶۰)

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی نارمک

با حضور وکلای پایه یک دادگستری متخصص خانم و آقا

                        ۰۲۱۷۷۹۷۱۶۳۴ / ۰۲۱۷۷۹۲۳۰۸۵                    

(پاسخگویی: همه روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۰)

💠وکالت تخصصی در امور و پرونده های حقوقی، کیفری و خانواده

💠مشاوره حقوقی تخصصی همراه با مطالعه پرونده

💠داوری قراردادهای داخلی و بین‌المللی

توسط گروهی از برترین وکلای پایه یک دادگستری متخصص

خدمت صادقانه، پیگیری مسئولانه، حق الوکاله منصفانه

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.