صمد زاهد پاشا و دکتر عبدالله سمامی به عنوان نواب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب شدند

منبع

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.