قابل توجه داوطلبان محترم دارای سهمیه ایثارگری

قابل توجه داوطلبان محترم دارای سهمیه ایثارگری

به منظور سرعت بخشیدن به امور کلیه داوطلبان، زمان بندی مختص افراد دارای سهمیه ایثارگری شامل ویرایش حوزه و نمایش پیش کارنامه تا ساعاتی دیگر اعلام می گردد.

به همین منظور و به طور موقت سامانه برای افراد دارای سهمیه مسدود و در زمان مختص این عزیزان سامانه برای افراد دارای سهمیه آزاد مسدود خواهد شد.
آزمون وکالت ۹۸

قابل توجه داوطلبان محترم دارای سهمیه ایثارگری

منبع

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.