کارگاه آموزشی اجرای احکام با بررسی آیین نامه‌ها و قوانین جدیدالتصویب

کارگاه آموزشی اجرای احکام بابررسی آیین نامه‌ها و قوانین جدیدالتصویب

مدرس:جناب آقای عنبری
زمان :۱۴ تیرماه ساعت ۱۳:۳۰
هزینه شرکت در دوره:۱۰۰ هزار تومان

لینک ثبت نام با تخفیف 

کارگاه آموزشی اجرای احکام بابررسی آیین نامه‌ها و قوانین جدیدالتصویبمنبع

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.