اطلاعیه برگزاری سطوح اتاق داوری

اطلاعیه

بنابر درخواست متقاضیان؛
دوره سطح ١،٢،٣مقدماتی داوری توسط اتاق داوری مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، برای آخرین بار ،در سال١٣٩٩برگزار می شود.

این سطوح در سال١٣٩٩تکرار نخواهند شد .

هر سطح شامل ۶ساعت آموزش می باشد که متقاضیان می توانند این ۶ساعت را طبق زمان تعیین شده ،برای هر سطح در دو روز ،مشاهده نمایند و در انتها ،یک روز هم جهت ملاحظه مجدد سیستم فعال خواهد بود .

حضورغیاب به صورت خودکار توسط سیستم انجام میگردد.

متقاضیان می‌توانند “سطح یک دوره مقدماتی را در روزهای۱۵و۱۶مردادماه”، “سطح دو دوره مقدماتی را در روزهای ۲۲و۲۳مردادماه”و “سطح سوم دوره مقدماتی را در ۲۹و۳۰مردادماه” به صورت مجازی از طریق سایت عدالتخانه ملاحظه نمایند.

زمان ثبت نام در هر دوره تا پایان وقت اداری روز قبل از ارائه آن دوره خواهدبود.

توجه: ملاحظه هر سطح فقط در زمان بندی اعلام شده ،امکان پذیر می باشدو پس از آن دوره از دسترس خارج میگردد.

ورود به سایت عدالتخانه 

اطلاعیه برگزاری سطوح اتاق داوریمنبع

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.