بیانیه مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه در خصوص نقض گسترده حقوق بشر توسط آمریکا به دو زبان فارسی و انگلیسی

باسمه تعالی

بیانیه مرکز وکلا کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه در خصوص نقض گسترده حقوق بشر توسط آمریکا به دو زبان فارسی و انگلیسی

درطی چند هفته اخیر و در پی اعتراض مردم به کشته شدن جرج فلوید  به دست پلیس ایالات متحده، اعتراض گسترده ای توسط مردم امریکا در شهرهای مختلف به این اقدام پلیس که در راستای نژاد پرستی سازمان یافته و نقص حقوق رنگین پوستان ارزیابی می گردید صورت گرفت. اعتراض مردم آمریکا با خشونت غیرقابل توجیه و گسترده ازجانب پلیس، نیروهای امنیتی و گروه های نژادپرست مواجه گردیده است تا اینجا که در برخی از شهرها تعداد قابل توجهی از مردم بویژه اقلیت های رنگین پوست جان خود را از دست داده اند.بدین ترتیب اعتراضات مردم که در بسیاری از موارد اعتراضاتی مسالمت آمیز بوده است با مشت آهنین پاسخ داده شده است.

این اقدامات از جانب دولت آمریکا که خود را سردمدار حمایت از حقوق بشر در کل دنیا می داند سرزده است و این در حالی است که هم به موجب قوانین داخلی ایالات متحده آمریکا و هم به موجب تعهدات بین المللی آن نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت آمریکا دارای تکالیفی در جهت:

 • برابری و عدم تبعیض از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان و دین ( مواد ۱ و ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی)
 • حق مشارکت در اعتراضات مسالمت آمیز ( ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۲۱ و ۲۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
 • حق زندگی و امنیت شخصی ( ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی)
 • عدم رفتار ظالمانه و برخلاف انسانیت و شئون بشری ( ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی)
 • تضمین آزادی های فردی و جبران خسارات ناشی از نقض آن ( ماده ۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی)
 • عدم تبعیض انحصاری در نتیجه اقدامات در شرایط پیشامدهای اضطراری نظیر بیماری های فراگیر ( ماده ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی)
 • عدم نقض حق حیات بطور خودسرانه و و عدم اقدام حقوقی لازم توسط دولت (ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی)
 • عدم بازداشت یا دستگیری خودسرانه (ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی)
 • ترغیب به تنفر ملی یا نژادی که باعث به تحریک یا تبعیض و دشمنی و خشونت گردد. (ماده ۲۰ میثاق حقوق مدنی و سیاسی)

 

این وضعیت در تناقض آشکار با اسناد بنیادین حقوق بشر می باشد که در نشست فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نقض نظام مند حقوق بشر و نژاد پرستی در آمریکا به موجب قطع نامه ای مورد اعتراض جامعه جهانی نیز قرار گرفته و نگرانی عمیقی را برای جامعه جهانی بوجود آورده که شاهد آن تظاهرات گسترده ملت ها در دیگر کشورها در حمایت از مردمان آمریکا بویژه اقلیت ها و رنگین پوستان می باشد. البته نقض نظام مند و گسترده حقوق بشر توسط دولتی که سابقه آغاز جنگ های متعدد در مناطق گوناگون جهان و کشتار بیگناهان و غیرنظامیان را در تاریخچه خود دارد امری عجیب به شمار نمی رود.

مرکز وکلا کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه اقدامات انجام گرفته درجهت سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز و نقض حقوق بشر سازمان یافته توسط دولت امریکا را محکوم می نمایدو همگان را به تلاش در جهت احقاق حقوق مظلومین و مستضعفین و ممانعت از تعدی بیشتر حقوق ایشان فرا می خواند. همچنین این مرکز با توجه به جایگاه خود آمادگی  خود برای همکاری بین المللی در خصوص اقدام حقوقی لازم در این خصوص را اعلام می نماید.

 

 

In recent weeks, due to protests over the killing of MR. George Floyd by US police, there has been a widespread protest by Americans in various cities against police violence which was held in line with organized racism and the violation of the rights of people of color. The protests of the American people have been met with police brutality and violence against protesters sickened by the killing of American George Floyd in police custody. Thus, the protests of the people, which in many cases have been peaceful protests, have been answered with an iron fist and as a result a significant number of people, especially minorities, have lost their lives.

These measures are done by the US government, which sees itself as a leader in the protection of human rights around the world. The US government has the obligation to protect human rights both under US domestic law and its international obligations, such as the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, as well as the International Convent On Economic, Social And Cultural Rights.

Meanwhile in these days the US government is failing to uphold its duties to protect its citizens fundamental rights, such as those listed below:

 • Equality and non-discrimination in terms of race, color, sex, language and religion (Articles 1 and 2 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 2 of the Convent on Economic, Social and Cultural Rights and Article 2 of the Covenant on Civil and Political Rights).
 • The right to participate in peaceful protests (Article 20 of the Universal Declaration of Human Rights and Articles 21 and 22 of the Covenant on Civil and Political Rights).
 • The right to live and to have personal security (Articles 3 of the Universal Declaration of Human Rights and 9 of the Covenant on Civil and Political Rights).
 • Not committing oppressive behavior against humanity and human affairs (Article 5 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 7 of the Covenant on Civil and Political Rights).
 • Ensuring individual freedoms and compensating the damages caused by its violation (Article 22 of the Covenant on Civil and Political Rights).
 • Nondiscrimination in emergencies such as pervasive diseases (Article 4 of the Covenant on Civil and Political Rights).
 • Violation of the right to life and a lack of necessary legal actions by the government (Article 6 of the Covenant on Civil and Political Rights).
 • Arrest or arbitrary capture (Article 9 of the Covenant on Civil and Political Rights).
 • Encouraging national or racial hatred that leads to incitement or discrimination and enmity and violence (Article 20 of the Covenant on Civil and Political Rights).

This situation is in clear contradiction with the International Bill of Human Rights. Hence, The U.S. treatment of protesters is coming under the scrutiny of the international community and the UN Human Rights Council to adopt a report on systemic racism, violations of international human rights law. The world now is witnessing widespread mass demonstrations in countries in support of the American people, especially minorities and people of color and against violations of human rights. However, the systematic and widespread violation of human rights by the US government, which has a long history of waging various wars in various parts of the world and killing of innocent people and civilians, is not strange.

The Center for Attorneys, Judicial Experts and Family Advisors condemns the crackdown on peaceful protests and organized human rights violation by the US government and calls everyone to work for the rights of the oppressed and the underprivileged to prevent further violations of their rights. The center also declares its willingness for international cooperation regarding the necessary legal action in this regard.

منبع

بیانیه مرکز وکلا کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه در خصوص نقض گسترده حقوق بشر توسط امریکا

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.