تعیین تعداد کارآموز در حوزه کانون وکلای دادگستری مرکز از طریق آزمون سال ١٣٩٩

در جلسه کمیسیون تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ١٣٧۶ پس از بحث و بررسی تعداد کارآموز در حوزه کانون مرکز شامل استان های تهران، هرمزگان،سیستان و بلوچستان و سمنان علاوه بر کارآموزانی که بر طبق بند (د) ماده ٨ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری پذیرش می شوند، جمعا ١٨٠٠ نفر مورد تصویب قرار گرفت که برابر ضوابط قانونی ٧٠ درصد سهمیه پذیرش عادی (١٢۶٠نفر) و ٣٠ درصد پذیرش ایثارگران(۵۴٠ نفر) خواهد بود.

 

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

 

منبع

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.