دهمین شماره هفته نامه سراسری حامی عدالت منتشر شد

دهمین شماره هفته نامه سراسری حامی عدالت منتشر شد

این هفته در حامی عدالت بخوانید

کابوس سوداگران مسکن
 قانون تعزیرات دیگر اثر بخش نیست!
 مرکز وکلا و کارشناسان رسمی ، کارشناسان بورسی را معرفی می کنند…
 نگاهی به منابع آزمون وکالت ۹۹ در صفحات ۲۳-۱۷

هفته نامه سراسری حامی عدالت هر هفته یکشنبه ها بر روی گیشه روزنامه فروشی های سراسر کشور به فروش می رسد.

خرید اشتراک‌ یکساله نشریه حامی عدالت

ایمیل: hamiedalat99@gmail.com
شماره واتساپ: ۰۹۰۲۳۰۵۵۱۲۳
تلفن: ۰۲۱۲۳۰۵۵۱۱۱

دهمین شماره هفته نامه سراسری حامی عدالت منتشر شد

منبع

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.