دوره آموزشی تخصصی آنلاین

رسیدگی به اختلافات مابین مشاورین، پيمانکاران و کارفرمایان در امور تخصصی و مشارکت در ساخت

دوره آموزشی تخصصی آنلاین

رسیدگی به اختلافات مابین مشاورین، پیمانکاران و کارفرمایان در امور تخصصی و مشارکت در ساخت

مدرس
دکتر منوچهر شیبانی اصل

زمان: ١۶ الی ١٩ شهریور ماه

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمائید.
LMS.bhrc.ac.ir

دوره آموزشی تخصصی آنلاینمنبع

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.