دکتر سوده حامد توسلی و دکتر محمود حبیبی به عنوان بازرسان هیات مدیره دوره سی و یکم کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب شدند

دکتر سوده حامد توسلی و دکتر محمود حبیبی به عنوان بازرسان هیات مدیره دوره سی و یکم کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب شدند
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

منبع

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.