مشوق های مالیاتی برای وکلا

٣١مرداد آخرین مهلت استفاده از مشوقهای مالیاتی؛

مطابق انتشار دستورالعمل تبصره ماده ١٠٠ قانون مالیاتهای مستقیم، مهلت استفاده از معافیتها و مشوقهای مالیاتی وکلا و کارشناسان تا ٣١مردادماه است.
وکلا و کارشناسان رسمی مانند سایر مشاغل مکلف به اظهارنامه مالیاتی هستند، اما ظرفیتی در قانون پیشبینی شده است که با اجرای آن وکلا و کارشناسان خواهند توانست اظهارنامه مالیاتی ارائه ندهند.
در این باره دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم در یازدهم مردادماه منتشر گردیده که در آن موارد، معافیتها و مشوقهای مالیاتی مشاغل
اعلام گردیده است.

گفتنی است با توجه به اینکه اعطای هرگونه معافیت و بخشودگی از طرف سازمان امور مالیاتی منوط به ارسال اظهارنامه است و همچنین ارسال نکردن اظهارنامه موجب تعلق جریمه خواهد بود، وکلا و کارآموزان برای بهره‌مندی از مزایا و عدم تعلق جریمه، تا پیش از انقضای مهلت فرم مربوطه را تکمیل و ارسال کنند.

کارآموزان مشغول به کار، به غیر از کارآموزانی که سال ۹۸، سال اول فعالیتشان بوده است، میتوانند از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند. همچنین علاوه بر کارآموزان جدید در سال۹۸ ،افرادی هم که در سال ۹۸ محل کار جدیدی برای خود تعیین کرده‌اند، نمی‌توانند از مزایای مقرر استفاده کنند.
مطابق دستورالعمل، مشمولین می توانند مبلغ مالیات را در پنج قسط
مساوی پرداخت نمایند.

همچنین مطابق دستورالعمل، وکلا، کارشناسان و کارآموزانی که در خصوص عملکرد سال ۱۳۹۷ آنها برگ تشخیص صادر گردیده است، می توانند از مزایای دستورالعمل استفاده نمایند.
گفتنی است میزان افزایش مالیات سال ۹۸ نسبت سال ۹۷ به شرح زیر مقرر گردیده است:

مالیات تا ۲.۵ میلیون بدون افزایش
مالیات از ۲.۵ میلیون تا ۵ میلیون ، ۴ درصد
مالیات از ۵ میلیون تا ۱۰ میلیون ، ۸ درصد
مالیات از ۱۰ میلیون به بالا ، ۱۲ درصد

جزئیات بیشتر در این زمینه را میتوان در پایگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی با آدرس www.tax.gov.ir مشاهده کرد.

مشوقهای مالیاتی؛

مطابق انتشار دستورالعمل تبصره ماده ١٠٠ قانون مالیاتهای مستقیممهلت استفاده از معافیتها و مشوقهای مالیاتی وکلا و کارشناسان تا ٣١مردادماه است.وکلا و کارشناسان رسمی مانند سایر مشاغل مکلف به اظهارنامه مالیاتی هستندمنبع

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.