حمایت از بزه دیدگان جنسی در فرایند عدالت کیفری

تالیف: علی زرقانی شیراز

معرفی کتاب: حمایت از بزه دیدگان جنسی در فرایند عدالت کیفری

تالیف: علی زرقانی شیراز

در شریعت مقدس اسلام، در مواجهه با ارتکاب جرایم منافی عفت بنا بر مصالح فردی و اجتماعی، مقررات سختی وضع گردیده تا اثبات آنها به سهولت صورت نگیرد. اثبات این جرایم به وجود دلایل خاص قانونی با کیفیاتی خاص منوط شده است و چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. ادله اثبات دعوا که بخشی از نظام آیین دادرسی را در هر نظام حقوقی و از جمله نظام حقوق بین‌الملل تشکیل می‌دهد، ابزاری است که امکان اثبات مواضع هر یک از اطراف اختلاف را در یک رسیدگی قضایی فراهم می آورد. بدین ترتیب حصول نتیجه مطلوب از یک رسیدگی قضایی منوط به بکارگیری مناسب و حداکثری چنین ابزاری خواهد بود. در این راستا در حقوق کیفرى ایران نیز جرم‌انگارى مستقلى‌ زیر‌ عنوان تجاوز به عنف انجام نشده است و اعمال و رفتارهاى جنسى و واکنش کیفرى نسبت‌ به‌ آن‌ به‌طور کامل مستنبط از فقه جزایى امامیه است.

در این کتاب که به روش توصیفی – تحلیلی و با هدف بررسی ادله اثبات تجاوز به عنف و نیز بررسی رویکرد عدالت کیفری ایران در خصوص حمایت از بزه دیده این جرم انجام گرفته، این نتیجه قابل بیان است که؛ جنبه‌های اثباتی موضوع تجاوز به عنف گاه در تعارض با حق بزه دیده قرار می‌گیرد و اقداماتی از جمله؛ امکان طرح دعوا و شکایت کیفری، مشارکت در اثبات اتهام، حق برخورداری از معاضدت قضایی، حق رسیدگی مستقل و بی طرفانه، حق برخورداری از وکیل و حفظ امنیت و هویت بزه‌دیدگان می‌تواند از سوی نظام عدالت کیفری برای رفع نیازهای زنان بزه‌دیده جرایم جنسی انجام گیرد.


این کتاب در چهار فصل به شرح ذیل تدوین می‌شود:

فصل اول با عنوان کلیات و مبانی نظری شامل؛ تعاریف و مفاهیم بنیادی، ارکان و مجازات بزه تجاوز به عنف، ارکان و مجازات بزه تجاوز به عنف، اقسام دلیل و قواعد اقامه دلیل.

فصل دوم تحت عنوان تاریخچه و تحول تجاوز به عنف در مفهوم بزهکار و بزه‌دیده شامل تاریخچه بزه تجاوز به عنف، تحول تجاوز به عنف در مفهوم بزهکار و بزه‌دیده.

فصل سوم با عنوان نقش ادله در اثبات تجاوز به عنف شامل نقش اقرار در اثبات تجاوز به عنف، نقش شهادت در اثبات تجاوز به عنف، نقش معاینه محل در اثبات جرم تجاوز به عنف، نظریه کارشناسی پزشکی قانونی در اثبات تجاوز به عنف و‌…‌.

فصل چهارم با عنوان ارزیابی نظام عدالت کیفری در حمایت از بزه دیدگان جرایم جنسی شامل؛ ابعاد حمایت از زنان بزه‌دیده جرایم جنسی، شاخص‌های حمایت از زنان بزه‌دیده.

در نهایت پس از جمع‌بندی مطالب، نتایج آن بیان خواهد شد.

همچنین بخوانید:

مروری بر یک پرونده کیفری با موضوع تجاوز

بازنشر از خبرگزاری برنا – خبر آرشیوی سال ۱۳۹۶

 

1 Comment
  1. مهناز says

    سلام و احترام. من چند وقت پیش در پارکینگ خانه ام مشاهده کردم که شوهرم با یکی از نزدیکان شان بزه جنسی برقرار کردند. من این عمل را چگونه می توانم اثبات کنم؟

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.