Browsing Tag

موج دوم کرونا در تهران

نفقه چیست؟

از جمله مهمترین حقوقی که زن به موجب انعقاد عقد نکاح از آن برخوردار می شود، حق نفقه است. بر اساس شرع و قانون مدنی ، مرد مکلف شده است تا علاوه بر نفقه فرزندان خود ،…