Browsing Tag

نحوه ثبت نام در ثنا

سامانه ثنا چیست ؟

ارائه خدمات الکترونیک قضایی، از طرح‌های بزرگ و مهم دستگاه قضایی می‌باشد که مورد توجه و تاکید مدیران عالی دستگاه قضایی است. بدون شک اجرای این طرح، حرکتی مهم در توسعه…