Browsing Tag

نفقه

نفقه چیست؟

از جمله مهمترین حقوقی که زن به موجب انعقاد عقد نکاح از آن برخوردار می شود، حق نفقه است. بر اساس شرع و قانون مدنی ، مرد مکلف شده است تا علاوه بر نفقه فرزندان خود ،…